Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Imagingtechnieken

Imaging- of beeldvormende technieken zijn bijvoorbeeld CT-scans, SPECT, PET, MRI, Optical Imaging, Bioluminescentie en Ultrasound. Dit zijn allemaal manieren om structuren en processen in het lichaam in beeld te brengen. Sommige technieken maken het zelfs mogelijk een driedimensionaal (3D) beeld te generen. De verschillende imaging technieken kunnen worden gecombineerd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Imagingtechnieken en dierexperimenteel onderzoek

Beeldvormende technieken worden steeds meer toegepast in dierexperimenteel onderzoek (zowel voor fundamentele als voor toegepaste vraagstellingen) zoals onderzoek naar longaandoeningen, kanker, ziekteverwekkende micro-organismen en voor het maken van computersimulatiemodellen.

De aanschaf en het gebruik van deze technologie zijn een kostbare zaak en sommige methoden zijn nog niet gevoelig genoeg. Naarmate het gebruik toeneemt zullen de kosten afnemen en kan voortgaande technische ontwikkeling voor een verdere optimalisatie zorgen.

Minder dieren nodig

Door toepassing van beeldvormende technieken zijn er vaak minder dieren nodig, omdat elk individueel dier meer informatie oplevert. Een nadeel is echter wel dat de onderzoeksdieren naar de meetopstelling moeten worden vervoerd en voor de meting onder narcose moeten worden gebracht. Dit kan leiden tot een toename van het ongerief voor individuele dieren. Vermindering en Verfijning kunnen hier met elkaar in conflict komen. Daarom is dit een voortdurend punt van aandacht in het kader van 3V-alternatieven voor dierproeven.

Imaging technieken

Meer informatie

-ILAR Journal vol 49 (1) Noninvasive Bioimaging of Laboratory Animals

Bron: Rapport wetenschappelijke trendanalyse dierproeven 2009

.