Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

3V's in de praktijk

weg3v

De weg van een 3V-alternatief van het eerste idee tot en met een bewezen volwaardige methode is lang. Onderweg doemen allerlei obstakels en afslagen op. Maar er zijn ook kansen. De interviews die u hier kunt vinden geven een goed beeld van welke partijen allemaal betrokken zijn en op welke manier die partijen omgaan met het ontwikkelen, toepassen en implementeren van 3-V alternatieven. Ook valt er te leren van mensen die niet direct te maken hebben met de 3V's voor dierproeven, maar wiens ervaringen en inzichten wel vertaald kunnen worden om de acceptatie en de implementatie van 3V's te versnellen. Wie er geinterviewd is kunt u op naam op alfabetische volgorde vinden in het menu in de linkerkolom.

Inge Toussaint interviewt heel uiteenlopende mensen die een rol spelen bij het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V) van dierproeven. De persoonlijke verhalen die zij optekent zijn terug te vinden op deze website. Duidelijk is dat er geen eenduidige en gemakkelijke weg is om 3V-methoden te implementeren. Sommige geïnterviewden zijn zelfs van mening dat het 3V-denken zijn langste tijd heeft gehad en dat er gezocht moet worden naar een hele nieuwe weg. De interviews geven een mooi beeld van de dilemma's, kansen en belemmeringen die opdoemen op de lange weg van ontwikkeling naar implementatie van 3V-methoden. De illustraties bij de interviews zijn verzorgd door Marjolein Schilders-van Boxel (NKCA en Lunadepuna Ontwerpen).

De V van Verhalen

Een groot deel van de interviews zijn ook gebundeld in het boek 'De V van Verhalen'. Zolang de vooraad strekt kunt u een een (gratis) exemplaar van het boek bestellen door een mailtje te sturen naar info@nkca.nl

.