Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

P tot en met R

plaatje onafhankelijke review

19-6-2014 Robert Passier van het LUMC test de bijwerking van medicijnen op menselijke cellen in plaats van op proefdieren en wint daarmee de Lef in het Lab-prijs 2014 en de Hugo van Poelgeestprijs voor alternatieven voor dierproeven. Lees het interview waarin hij vertelt over zijn onderzoek.

15-1-2013 Op gebied van 3V-alternatieven voor dierproeven zou het goed zijn als de werelden van regelgevers en industrie dichter bij elkaar komen zodat er meer begrip ontstaat voor elkaars positie. Interview met Marga Peters, Elma Looomans en Pieter Verbost van MSD. Lees meer.

28-8-2012 Aldert Piersma van het RIVM: "Onze kennis op het gebied van onderzoek wordt gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe internationale teststrategieen." Lees meer

19-12-2012 Volgens Meggie Pijnappel, onderzeker bij de Radboud Universiteit, moeten in het debat rond dierproevenn en alternatieven duidelijke keuzes gemaakt worden. Gaat het uiteindelijk om kennisvermeerdering, economische vooruitgang. het creeeren van veiligheid, vermindering van proefdiergebruik of om gezondheid en genezing als hoogst haalbare? Lees meer.

12-6-2013 Bedrijsleven en wetenschap kunnen niet zonder elkaar volgens Bennard van Ravenzwaay en Tzutzuy Ramirez-Hernandez van BASF. Door samen te werken worden kansen voor 3V-alternatieven beter benut. Lees meer.

11-11-2013 Als biotechnicus geeft Jolanda Rigters van het Animal Research Center van Intravacc adviezen hoe een proefopzet van een dierexperiment anders en beter kan. "Ik wil onderzoek dat dieren zo min mogelijk belast." Lees meer.

28-8-2013 Merel Ritskes-Hoitinga, hoofd dierenlaboratorium UMC St Radboud, vindt dat er beter gebruik gemaakt moet worden van bestaande data om onnodige duplicatie van dierproeven te voorkomen. Sytematic Reviws helpen daarbij. Lees meer.

7-12-2012 Erwin Roggen (Novoztmes A/S en 3Rs Management and Consultancy) is van mening dat mensen die zeggen dat er nooit zonder dieren getest kan worden, uitgaan van de kennis die er nu is. Hij gelooft dat door beter te luisteren naar bedrijven bij de ontwikkeling van diervrije teststrategieen, er veel mogelijk is. Lees meer.

10-9-2012 Vera Rogiers (Vrije Universiteit Brussel) is van mening dat de achtergrond van de Europese wetgeving op het gebied van cosmetica te weinig wetenschappelijk en te veel politiek geinspireerd is. Ze pleit er voor om geen uitzondering te maken voor cosmetica. Lees meer.

22-8-2012 De overheid moet industrie en kenniinstellingen blijven prikkelen om 3V-alternatieven te ontwikkelen en in te zetten. Om dat op een goede manier te kunnen doen is wel inhoudelijke kennis nodig en die lijkt op dit gebied steeds minder te worden bij de overheid, stelt Joost Ruitenberg. Lees meer.

.