Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

J tot en met L

plaatje pre-validatie

7-8-2013 De organ-on-a-chip modellen voor medicijnontwikkeling van MIMETAS zijn volgens Jos Joore en Paul Vulto van het bedrijf een veel betere voorspeller dan bijvoorbeeld diermodellen of standaard tweedimensionale celmodellen. Lees meer.

8-8-2012 " Grondige literatuurstudie vermindert gebruik proefdieren", stelt Gabie de Jong. Lees meer.

23-8-2013 Valideren is een cruciale stap bij vernieuwing van toxicologisch onderzoek en risicobeoordeling, vindt Jos Kleinjans van het Netherlands Toxicogenomics Centre. Maar daar is wel geld voor nodig. Lees meer.

10-9-2012 Valideren is een gecomliceerde onderneming vindt Herman Koeter. "En het kost ook nog eens veel geld." Lees meer.

22-10-2012 Cyrille Krul: "TNO wil 3V-methodieken ontwikkelen die in de praktijk toepasbaar zijn door alle stakeholders in een zo vroeg mogelijk stadium bij elkaar te brengen." Lees meer.

26-8-2013 "Je kunt niet een partij in de keten verantwoordelijk stellen voor dierproeven", vindt Marianne Kuil, beleidsmedewerker van de Dierenbescherming. "Iedereen in de keten is deels medeverantwoordelijk voor wat er elders in de keten gebeurt." Lees meer.

1-10-2013 "Als wij als College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vraagtekens hebben bij het nut en de noodzaak van een dierproef, spreken we daar de fabrikant op aan." Interview met Bert Leufkens, voorzitter CBG, en Birte van Elke, beleidsmedewerker Agentschap CBG, over de rol van het College bij het beoordelen van dierproeven die gebruikt worden voor de ontwikkeling van medicijnen. Lees meer.

4-2-2013 "Zolang politiek en maatschappij vinden dat dierproeven onvermijdelijk zijn en deze zelfs in een aantal gevallen wettelijk zijn voorgeschreven, moeten mensen die dierproeven doen neit als crimineel afgeschilderd worden", vindt Netty van Lookeren Campagne. Zij gelooft in dialoog met alle betrokkenen om te werken aan het gezamenlijke doel: zo min mogelijk dierproeven. Lees meer.

.