Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Nieuws

Nieuws

22 december 2014 Op 9 december 2014 is het besluit van de Staatsecretaris van Economische Zaken tot intrekking van het Instellingsbesluit Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven gepubliceerd in de Staatscourant. Lees het besluit in de Staatscourant.

22 december 2014 Op 18 december heeft het ministerie van Economische Zaken een nieuwsbrief verstuurd over de gevolgen van de inwerktreding van de herziene Wod. Lees de nieuwsbrief.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

19-11-2014 Jaarverslag Zo doende 2013 van de NVWA is uit: in 2013 zijn in Nederland 10,6% minder dierproeven verricht dan in 2012. Lees meer.

29-10-2014 Brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer over de aankondiging van de Europese Commissie om Nederland voor het Europees Hof van Justitie te dagen vanwege het niet tijdig implementeren van de Europese Richtlijn over de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Lees de brief.

8-10-2014 De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken heeft besloten de behandeling van het voorstel voor de herziene Wod aan te houden in afwachting van een door de staatssecretaris van EZ aangekondigd wetsvoorstel. Lees meer over de voortgang van de wet op de website van de Eerste Kamer. 

2-10-2014 Staatssecretaris Dijksma heeft nota naar de Eerste Kamer gestuurd naar aanleiding van het verslag inzake voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de dierproeven. Lees de nota.

1-10-2014 NEAVS is currently accepting applications for a $40,000 postdoctoral fellowship grant for a woman interested in and committed to developing, validating, or using non-animal alternatives in the investigation of woman's health or sex differences. Lees meer

29-9-2014 In de radiouitzending van 'De kennis van Nu' een gesprek over alternatieven voor dierproeven met Bas Blaauboer, emeritus hoogleraar Alternatieven voor dierproeven toxicologische risicobeoordeling Universiteit Utrecht, en Marie-Jeanne Schiffelers, promovenda op gebied van acceptatie van alternatieven voor proefdieren. Luister naar de uitzending.

10-7-2014 Stand van zaken ten aanzien van de herziene Wet op de dierproeven: brief van staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma aan de Tweede Kamer. Lees de brief.

3-7-2014 Er is geen pasklaar format voor de invulling van de nieuwe taken als straks de herziene Wet op de dierproeven inwerking treedt, bleek tijdens de bijeenkomst 'Herziene Wod - van papier naar praktijk!' op 17 juni. Lees het verslag van de bijeenkomst.

25-7-2014 Vacature senior adviseur dierproeven en uitvoeringsexpert dierproeven bij Centrale Commissie Dierproeven en het Nationaal Comité. Lees meer.

19-6-2014 Robert Passier van het LUMC test bijwerkingen van medicijnen op menselijke cellen in plaats van op proefdieren. Daarmee won hij de Lef in het Lab-prijs 2014 en de Hugo van Poelgeestprijs voor alternatieven voor dierproeven. Lees het interview waarin hij vertelt over zijn onderzoek.

18-6-2014 Top 5 prioriteiten voor nationale samenwerking op internationaal speelveld van 3V's. Lees er meer over in het briefrapport 'Samen staan we sterk'.

18-6-2014 Aldert Piersma, RIVM, wint Reproductive Toxicology Publication Award voor publicatie over studie naar combinatie van alternatieve testen voor de detectie van schadelijkheid van stoffen voor het ngeboren kind. Lees meer.

2-6-2014 Verdere ontwikkeling systeembiologie nodig voor vervangen dierproeven. Kort artikel over de invloed van omics-technieken en systeembiologie op de 3V's. Lees meer

21-5-2014 Thomas Geijtenbeek, onderzoeker bij Technische Universiteit Delft, ontwikkelde een methode waarbij geanimeerde wezens zelf leren lopen met natuurgetrouwe spier- en zenuwmodellen. Het model wordt nu ingezet voor onderzoek naar neurologische aandoening bij kinderen. Lees meer.

13-5-2014 Nu op onze website: het Jaaroverzicht NKCA 2013. Niet alleen met onze eigen activiteiten om het vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven te stimuleren, maar ook met andere ontwikkelingen op dit gebied in Nederland afgelopen jaar. Lees meer.  

30-4-2014 Bent u als vergunninghouder benieuwd wat de herziene Wod voor uw instelling gaat betekenen? Kom dan op 17 juni naar de bijeenkomst  'Herziene Wod - van papier naar praktijk!' Lees meer.

16-5-2014 Staatssecretaris Dijksma geeft memorie van antwoord over de gevolgen van aanscherping van de voorwaarden voor fundamenteel biologisch veldonderzoek naar aanleiding van de herziene Wet op de dierproeven. Lees meer.

24-4-2014 De winnaar van de Lef in het Lab-prijs 2014 is Robert Passier van het LUMC voor zijn onderzoek naar bijwerkingen van medicijnen waarbij getest wordt op menselijke cellen in plaats van op proefdieren. Lees meer.

23-4-2014 Schubben van zebravissen zijn heel geschikt om kandidaatstoffen voor medicijnen tegen botziekten te identificeren, vertelt Erik de Vrieze, medisch bioloog van de Radboud Universiteit. En dat kan veel proeven met ratten en muizen voorkomen. Lees meer.

22-4-2014 Het populair-wetenschappelijke programma van de NTR 'De Kennis Van Nu' besteedde afgelopen zondag aandacht aan 3V-alternatieven en de Lef in 't Lab prijs. Twee van de genomineerden (Jos Joore en Robert Passier) worden geïnterviewd over hun onderzoek. Bekijk het item (vanaf 00:18:31).

16-4-2014 Vooraankondiging bijeenkomst 17 juni 2014 'Herziene Wod - van papier naar praktijk'. Lees de aankondiging

14-4-2014 Het is belangrijk om een duidelijk 'frame' te hebben, ook als je het over dierproeven en de 3V's hebt, stelt Rens Vliegenthart, hoogleraar Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Lees het interview met hem.

7-4-2014 De genomineerden voor de Lef in 't Lab-prijs 2014 zijn bekend. Wie wint dit jaar? U beslist. Kijk op de website van de Dierenbescherming wie de genomineerden zijn.

30-3-2014 Het Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven (RODA) kwam in 2011 voor het eerst bijeen. Hier kunt een overzicht vinden van de activiteiten van het RODA van 2011 tot en met 2013.

26-3-2014 "Slimme vragen stellen zou een belangrijker wetenschappelijk onderwijsdoel moeten zijn dan het geven van correcte antwoorden", vindt Marc van Mil, winnaar Docententalent 2013-2014 Universiteit Utrecht. Dat geldt ook voor onderwijs op gebied van dierproeven en de 3V's. Lees het interview met hem.

4-4-2014 De NKCA nieuwsbrief van april is uit, met onder andere aandacht voor interview Marc van Mil, verslag workshop alternatieven NHP en doorontwikkeling ASAT knowledge base. Lees de nieuwsbrief. 

24-3-2014 Het project Sneller van Innovatie naar Mens (SLIM) heeft van 2011 tot en met 2013 gekeken hoe de invoering van 3V-alternatieven voor dierproeven sneller en slimmer kan. In het meeting report van het eindsymposium kunt u lezen over de resultaten van dat project. Lees meer.

4-3-2014 De Extended-One-Generation Test (EOGRT) wordt nu in de EU erkend als bruikbare test in het veiligheidsonderzoek. Dat leidt tot Vermindering van dierproeven. In juni 2014 wordt waarschijnlijk gestemd of de EOGRT ook wordt opgenomen in de REACH verordening. En de twee-generatietest daaruit wordt geschrapt. Lees meer.

28-2-2014 Staatssecretaris Dijksma presenteert Plan van Aanpak Dierproeven en Alternatieven. Met als bijlagen het rapport over in voorraad gedode dieren en een onderzoek naar pijnbestrijding bij proefdieren. Lees meer.

25-2-2014 In opdracht van ZonMw en het ministerie van EZ heeft Technopolis een enquete geopend voor de onderbouwing van een investeringsplan Alternatieven voor Dierproeven. Lees meer.

24-2-2014 De Dierenbescherming start petitie tegen dierproeven in het veiligheidsonderzoek. Lees meer

18-2-2014 In opdracht van het ministerie van EZ en ZonMw interviewt Technopolis experts in het kader van de Businesscase Meer Kennis met Minder Proefdieren.Lees meer.

12-2-2014 Wie verdient de Hugo van Poelgeest-prijs 2014 voor het Vervangen, Verminderen of Verfijnen van doerproeven? Indienen kan tot 14 april. Lees hier waar de indiening aan moet voldoen. 

4-2-2014 Het aantal dierproeven dat in 2012 in Nederland is uitgevoerd, is vrijwel gelijk gebleven aan 2011. Dit blijkt uit ‘Zo doende 2012’, het jaaroverzicht over dierproeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Lees meer.

3-2-2014 Op 27 en 28 februari vindt de workshop 'Alternative methods for the use of non-human primates in biomedical research' plaats. Lees meer

31-1-2014 Het is nu mogelijk om onderzoekers die zich op buitengewone wijze inzetten voor de Vervanging, Vermindering en Verfijning van dierproeven te nomineren voor de Russell & Burch Award 2014. Deze award zal worden uitgereikt tijdens het WC9 in Praag. Lees meer.

30-1-2014 Het voorlopig verslag van de behandeling van de wijziging van de Wet op de dierproeven in de Eerste Kamer is te vinden op de website van Overheid.nl. Lees meer.

22-1-2014 Er is nog een aantal exemplaren van het boek 'De V van Verhalen'. In dit boek komen 56 mensen aan het woord die bezig zijn met het Vervangen, Verminderen en Verfijnen van dierproeven. U kunt het boek on-line bekijken of zolang de voorraad strekt een (gratis) exemplaar bestellen via info@nkca.nl.   

13-1-2014 Het Netherlands Toxicogenomics Centre (NTC) organiseerde in december 2013 een afsluitend evenement voor de eerste fase van het onderzoeksprogramma 'An applied systems toxicology approach to predicting chemical safety'. Het ging ondermeer over de toepasbaarheid van de door het NTC ontwikkelde proefdiervrije toxiciteitstesten.  Lees een samenvatting van de bijeenkomst. Lees meer over het NTC. 

19-12-2013 Nieuwsbrief Wijziging Wet op de dierproeven van EZ vandaag verstuurd met onder andere aandacht voor voortgang wetsvoorstel en gevolgen niet tijdige implementatie van de Europese richtlijn. Lees de nieuwsbrief.

12-12-1213 "Het invoeren van 3V-alternatieven is een complex verhaal waarbij alle betrokken partijen het nog lang niet eens zijn over de manier waarop dat het beste kan gebeuren", stelt Sophie Deleu, hoofd van het NKCA. Lees meer.  

12-12-2013 Op 12 december was de feestelijke presentatie van het boek 'De V van Verhalen'. In dit boek komen 56 mensen aan het woord die bezig zijn met het Vervangen, Verminderen en Verfijnen van dierproeven. U kunt het boek on-line bekijken of een gratis exemplaar bestellen via info@nkca.nl.   

20-11-2013 Vorige week stemde de Tweede Kamer in met de wijzigingen op de Wet op de dierproeven. Lees meer. Moties en amandementen met betrekking tot wijziging van de wet zijn te vinden op Overheid.nl.

13-11-2013 Kankeronderzoek zonder dierproeven: 6 miljoen euro voor testen medicatie in tumorklonen. Lees meer over het onderzoek op de website van de Universiteit Utrecht.

12-11-2013 " Als we het er over eens zijn dat dierproeven een noodzakelijk kwaad zijn, dan moeten we ook stappen maken om nog veel meer 3V-alternatieven te vinden en te implementeren", vindt Frans Brom van het Rathenau Instituut. Lees meer.

4-11-2013 Vorderingen op de wijzigingen van de Wet op de dierproeven zijn te volgen op de website van de Tweede Kamer. Lees meer.

12-11-2013 " Als we het er over eens zijn dat dierproeven een noodzakelijk kwaad zijn, dan moeten we ook stappen maken om nog veel meer 3V-alternatieven te vinden en te implementeren", vindt Frans Brom van het Rathenau Instituut. Lees meer.

4-11-2013 Vorderingen op de wijzigingen van de Wet op de dierproeven zijn te volgen op de website van de Tweede Kamer. Lees meer.

4-11-2013 Huub Schellekens van de Universiteit Utrecht voorziet geen grote problemen als per 2020 alle dierproeven worden verboden. "Noodzaak is de sterkste motor voor innovatie". Lees meer.

10-10-2013 "Het is wetenschappelijke arrogantie om te denken dat je achter een computer of met een bakje cellen precies kunt weten wat een levend organisme doet," vindt Hans Clevers, president KNAW en vebonden aan de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hubrecht Instituut KNAW. Lees het interview met hem.

9-10-2013 Het ministerie van EZ nodigt stakeholders uit voor een openbare bijeenkomst op 4 november waar de resultaten van een internationale workshop over dieren gedood in voorraad worden gepresenteerd. Lees de uitnodiging en hoe u zich kunt aanmelden.

7-10-2013 "Bij nieuwe testen voor geneesmiddelenontwikkeling is voorspelbaarheid en relevantie voor de mens van het grootste belang, voor zowel de industrie als de regelgevers," aldus Sonja Beken van het Belgische FAGG en voorzitter van de expertgroep 3V's van het EMA. Lees meer.

1-10-2013 "Als wij als College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vraagtekens hebben bij het nut en de noodzaak van een dierproef, dan spreken we daar de fabrikant op aan." Interview met Bert leufkens, voorzitter CBG, en Birte van Elk, beleidesmedewerker Agentschap CBG, over de rol van het College bij beoordelen van dierproeven bij medicijnontwikkeling. Lees meer.

30-9-2013 Prof. dr. Huub Schellekens heeft net de ' Lef in het lab-prijs' van de Dierenbescherming gewonnen vanwege zijn niet aflatende en prikkelend verzet tegen nutteloze en overbodige dierproeven. Lees het persbericht van de Dierenbescherming over het toekennen van de prijs.

26-9-2013 De nieuwe NKCA Nieuwsbrief is uit. Lees meer.

13-9-2013 De EURL ECVAM Search Guide 'Good search practice on animal alternatives: re-edition' vergemakkelijkt het zoeken naar 3V-alternatieven. Lees meer

28-8-2013 Onze nieuwsbrief die geheel gewijd is aan de laatste tien interviews die we hadden met mensen uit het veld, is vandaag verstuurd. Lees de nieuwsbrief.

28-8-2013 Merel Ritskes-Hoitinga, hoofd dierenlaboratorium UMC St Radboud, vindt dat er beter gebruik gemaakt moet worden van bestaande data om onnodige duplicatie van dierproeven te voorkomen. Systematic Reviews helpen daarbij. Lees meer.

26-8-2013 "Je kunt niet één partij verantwoordelijk stellen voor dierproeven", stekt Marinanne Kuil, beleidsmedewerker van de Dierenbescherming. "Iedereen in de keten is deels medeverantwoordelijk voor wat er elders in de keten gebeurt." Lees meer.  

23-8-2013 Valideren is een cruciale stap bij vernieuwing van toxicologisch onderzoek en risicobeoordeling, vindt Jos Kleinjans van het Netherlands Toxicogenomics Centre. Maar daar is wel geld voor nodig. Lees meer.

22-8-2013 Als je de output van dierproeven helder in kaart kunt brengen, kun je pas uitspraken doen of dat de inzet van dat soort proeven rechtvaardigt, vindt Wilbert Frieling, managing director van WIL Research. Lees meer.

9-8-2013 "Het feit dat dierproeven jarenlang de standaard zijn geweest, wil niet zeggen dat we die standaard nog jarenlang moeten handhaven", stelt Marja Zuidgeest, directeur van Proefdiervrij. Zij gelooft in de ontwikkeling van de wetenschap met steeds betere onderzoeksmodellen zonder dieren. Lees het interview met haar.

7-8-2013 De organ-on-a-chip modellen voor medicijnontwikkeling van MIMETAS zijn volgens Jos Joore en Paul Vulto van het bedrijf een veel betere voorspeller van effecten in de mens dan bijvoorbeeld diermodellen of standaard tweedimensionale celmodellen. Lees meer.

1-8-2013 Interview met Henk Smid, directeur ZonMw: Openheid over negatieve en positieve onderzoeksresultaten nodig voor de ontwikkeling van de wetenschap. Lees meer.

17-7-2013 Zonder validatie geen vernieuwing, stelt het Netherlands Toxicogenomics Centre in haar brochure. Het centrum wil een leidende rol spelen bij de validatie van nieuwe, diervrije testmethoden voor farmaceutische en chemische stoffen. Lees de brochure.

11-7-2013 Vandaag uit nieuwsbrief EZ Wijziging wet op de dierproeven. Lees de nieuwsbrief.

11-7-2013 Verslag bijeenkomst SLiM en NKCA over 3V's, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Communicatie nu online. Lees meer.

11-7-2013 De Cosmeticaverordening treedt vandaag in werking. Lees meer. 

10-7-2013 Raad van State brengt advies uit over wijziging Wet op de dierproeven. Lees meer.

10-7-2013 Memorie van toelichting wijziging Wet op de dierproeven nu te vinden op de website van de Rijksoverheid.

9-7-2013 Consortium onder leiding van TNO doet eerste menselijke studie met microdosering van therapeutisch eiwit. Lees meer.

10-6-2013 Vandaag uit: het Jaaroverzicht NKCA 2012 met een greep uit de activiteiten van vorig jaar. Lees meer.

3-7-2013 Kamerbrief Staatssecretaris Dijksma (EZ) over vertraging implementatie nieuwe Wet op de dierproeven (Wod). Lees meer.

26-6-2013 Humane Society International (HSI) biedt funding voor reviews over dierexperimenten en 3V-alternatieven in gezondheidsonderzoek. Lees meer

12-6-2013 Bedrijfsleven en wetenschap kunnen niet zonder elkaar, volgens Bennard van Ravenzwaay en Tzutzuy Ramirez-Hernandez van BASF. Door samenwerken worden kansen voor 3V-alternatieven beter benut. Lees meer.

3-6-2013 Het concept verslag (woordelijk verslag) van het Algemeen Overleg Dierproeven van 15 mei jl is nu online. Lees het verslag.

28-5-2013 Wetgeving is de meest krachtige hefboom om 'lock in' rond dierproeven bij de totstandkoming van nieuwe medicijnen te doorbreken, aldus prof. dr. Marko Hekkert (UU) op het symposium Animal Free Safety Testing of New Medicines. Lees meer.

27-5-2013 Bert van Zutphen pleit voor de V van Vermijding. Door ontwikkkeling in de biotechnologie is in veel gevallen een dierproef niet meer nodig. Lees meer.

27-5-2013 Interview Radio 1 met Frans Brom over patent op proefaap Europees Octrooibureau. Beluister

27-5-2013 Herhaalde oproep ZonMw voor indienen subsidieaanvragen voor publiceren negatieve data. Lees meer.

22-5-2013 Sue Gibbs (VUmc en ACTA) heeft nog nooit met dierproeven gewerkt. Een bewuste keuze die ook mogelijk is bij haar onderzoek naar wondgenezing. Zij vindt dat proefdieronderzoek nooit vanzelfsprekend moet zijn. Lees meer.

13-5-2013 Onderzoekers Universiteit Twente ontwikkelen implanteerbaar systeem om dierproeven te Verminderen. Lees meer.

17-5-2013 Op 23 mei wordt in Leiden in Raamsteeg 2 de film Lab Animal Kingdom getoond met praatje en discussie onder leiding van Meggie Pijnappel over gebruik van proefdieren. Lees meer.

5-5-2013 Giel Hendriks van het LUMC is betrokken bij de ontwikkeling van de ToxTracker assay om met behulp van muizen embryonale stamcellen snel inzicht te krijgen in genotoxische en kankerverwekkende eigenschappen van stoffen. Lees meer.  

26-4-2013 UNESCO en L'Oréal stellen beurs beschikbaar voor vrouwelijke onderzoekers in de life sciences. Mogelijkheid voor 3V-onderzoek! Lees meer.

16-4-2013 Jos Malda, UMC Utrecht en UU, heeft hoge verwachtingen van 3d-printen in de medische wetenschap, niet alleen voor genezing patiënten maar ook voor terugdringen van dierproeven. Lees meer.

9-4-2013 Geny Groothuis van de RUG verbaast zich er over dat het aantal dierproeven al jaren min of meer stabiel is, hoewel in vergelijking met vroeger veel meer onderzoek wordt gedaan. Lees het interview met haar.

5-4-2013 Staatsecetaris Dijksma (EZ) heeft brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot dierproeven en alternatieven. Lees meer.

2-4-2013 "Het is moeilijk om zicht te krijgen op ontwikkeling succesvolle onderzoeksmethodes zonder proefdieren," stelt Martje Fentener van Vlissingen, directeur Erasmus Dierexperimenteel Centrum. Lees meer

28-3-2013 NC3Rs Annual Report 2012 is uit met een overzicht van hun activiteiten (nationaal en internationaal) om dierproeven te vervangen, verminderen en verfijnen. Lees meer.

26-3-2013 "Dierproeven zijn een weerbarstig ethisch probleem", vindt Theo Mulder van KNAW. "Maar ik aanvaard ze als een noodzakelijk iets." Lees meer.

5-4-2013 Agenda IVIP Spring 2013 Meeting, Southampton UK

5-4-2013 Poster presentatie ZonMW Systematic review

4-4-2013 RIKILT: In vitro methodes voor het detecteren van mariene toxinen in schelpdieren

26-2-2013 Proefschrift van Peter Theunissen 'Neurodevelopmental toxicity dtection by transcriptomics in an embryonic stem cell differentation assay' beschrijft de toepassing van embryonale stamcellen in nieuwe proefdiervrije test. Lees meer.

21-2-2013 Een nationaal gestructureerde database kan helpen om data te delen zodat onderzoekers proefopzet dierproeven kunnen verbeteren, aldus Peter Vijn. Lees meer.

26-2-2013 In vitro methode voor onderzoek naar verstoring van de steroid hormoonbalans, onderzoek van Jeroen Rijk, Postdoc bij het RIKILT - Instituut voor voedselveiligheid Wageningen UR. Lees meer.

6-2-2013 Wetenschappers hebben een belangrijke stap gezet in het produceren van organen met een 3D-printer. Hierdoor kunnen op termijn ook medicijnen beter getest worden zonder dierproeven. Lees meer.

6-2-2013 Door pre-validatie van 3V-methodieken wordt in kaart gebracht wat de sterke kanten van een methode zijn en waar nog nader onderzoek nodig is. De Hogeschool Utrecht heeft daar ervaring mee. Lees het interview met Marc Teunis.

4-2-2013 "Zolang de politiek en de maatschappij vinden dat dierproeven onvermijdelijk zijn en voor een deel zelfs wettelijk verplicht zijn, moeten mensen die dierproeven doen niet als crimineel afgeschilderd worden", vindt Netty van Lookeren Campagne. Zij gelooft in dialoog met alle betrokkenen om te werken aan gezamenlijk doel: zo min mogelijk dierproeven. Lees meer.

28-1-2013 "Dat we dierproeven doen, daar moeten we niet voor weglopen. De politiek en bedrijfsleven hebben een gezamenlijke taak om te verwoorden waarom keuzes gemaakt worden waarvoor dierproeven nodig zijn." Interview met Jan Wisse en Irma Vijn van de Nederlandse Biotechnologie Associatie (Niaba). Lees meer.

15-1-2013 Op gebied van 3V-alternatieven voor dierproeven zou het goed zijn als de werelden van regelgevers en industrie dichter bij elkaar kwamen, zodat er meer begrip ontstaat voor elkaars positie. Interview met Elma Loomans, Marga Peters en Pieter Verbost van MSD. Lees meer.

14-1-2013 Etje Hulzenbos wil dierproeven voorkomen door beter gebruik te maken van bestaande data. Ze ontwikkelde een evaluatieschema waarmee kwaliteit van verschillende soorten testen voor risicobeoordeling stoffen langs eenzelfde meetlat gelegd kunnen worden. Daar promoveerde ze vorig jaar op. Lees meer.

7-1-2013 Mensen die zeggen dat er nooit zonder dieren getest kan worden, gaan uit van de kennis die er nu is. Volgens Erwin L. Roggen  (Novozymes A/S en 3Rs Management and Consultancy) is er veel mogelijk door beter naar bedrijven te luisteren bij de ontwikkeling van diervrije teststrategieën. Lees meer.

28-1-2013 Artikel onderzoek Si Wang

28-1-2013 Folder informatie workshop 15 februari 2013

28-1-2013 Mogelijk vervolg programma 'Meer kennis met minder dieren'

28-1-2013 Handleiding richtlijnconforme interpretatie WoD in het kader van Europese richtlijn. 

19-12-2012 Volgens Meggie Pijnappel, onderzoek bij Radboud Universiteit, moeten in het debat over dierproeven en alternatieven duidelijke keuzes gemaakt worden. Gaat het uiteindelijk om kennisvermeerdering, economische vooruitgang, het creëren van veiligheid, vermindering van proefdiergebruik of om gezondheid en genezing als hoogst haalbare? Lees meer

19-12-2012 In 2011 is het aantal dierproeven met 2,5% gestegen ten opzichte van 2010, blijkt uit het rapport Zo doende 2011 van de NVWA. Lees meer over het rapport op de website van NVWA.

18-12-2012 Nieuwsbrief over 'Wijiging wet op de dierproeven' van de Rijksoverheid met nieuws over overgang dossier naar EZ en verschijning van handreiking over interpretatie van de huidige WOD vanaf januari 2013. Lees meer.

11-12-2012 Peter van Meer en Marlous Kooijman (Universiteit Utrecht) hopen dat hun TIPharma onderzoek bijdraagt aan discussie over zin en onzin van dierproeven voor de door regelgeving vereiste veiligheids- en kwaliteitscontrole. Lees meer over hun bevindingen tot nu toe.

10-12-2012 Anesthesie voor proefdieren: Universiteit Utrecht doet Multi center onderzoek naar protocollen om effecten te vergelijken op herstel in post operatieve fase. Darbij maken ze graag gebruik van uw gegevens in pre- en post-operatieve fase. Lees meer over het onderzoek en hoe u kunt deelnemen.

10-12-2012 De NKCA nieuwsbrief van december is verstuurd! Vol nieuwtjes over 3V-alternatieven voor dierproeven. Lees de nieuwsbrief.

6-12-2012 Levende huidmodellen voorspellen effect van stoffen op huid beter dan proefdieren. Abdoelwaheb El Ghalbzouri van het LUMC  vertelt over uitdaging om huidmodel te commercialiseren. Lees meer.

3-12-2012 Probleem bij acceptatie van 3V-alternatieven in regelgeving, is dat bij de ontwikkeling daarvan geen enkel overleg is met regelgevers, stelt Ruud Woutersen, TNO en Wageningen Universiteit. Lees meer.

22-11-2012 Van lammetjes naar simulatiepop om levensreddende behandeling pasgeboren baby's te oefenen in UMC St. Radboud. Lees meer.

21-11-2012 Onze nieuwe (vouw)folder is uit. In het kort in het Nederlands en Engels wie we zijn en waar we voor staan. Bekijk hier de brochure.

21-11-1012 Het kabinet heeft besloten het dossier dierproeven en 3V-alternatieven over te dragen van het ministerie VWS naar het ministerie EZ per januari 2013. Lees de Kamerbrief van minister Schippers. 

4-12-2012 NKCA schrijft advies voor VWS over dataopslag en monitoring. Lees meer.

4-12-2012 Wijziging ICH S1 Carcinogenicity Guideline. Lees meer

14-11-2012 Inge de Greeuw en Rianne Bergstra VUmc ontvangen VWS- Prijs Alternatieven voor Dierproeven 2012

14-11-2012 Onderzoekers HU en RIVM vallen in de prijzen met in vitro kinkhoest vaccin veiligheidsonderzoek. Lees meer

9-11-2012 De nieuwe NKCA Nieuwsbrief is er!

31-10-2012 De eerste nieuwsbrief van de Rijksoverheid over de wijziging van de Wet op de Dierproeven (WOD) is uit. De wijziging is het gevolg van een Europese richtlijn. Lees hier de nieuwsbrief en hoe je je kunt abonneren om op de hoogte te blijven.

7-11-2012 Verfijning in verouderingsonderzoek

7-11-2012 Gevaaridentificatie van nanodeeltjes met in vitro modellen

25-10-2012 In het wetenschapsprogramma Labyrint gisteren aandacht voor proefdieren en 3V-alternatieven, onder andere met Coenraad Hendriksen, adviseur van het NKCA. Kijk hier op Uitzending Gemist naar het programma.

25-10-2012 Cyrille Krul: "TNO wil 3V-methodieken ontwikkelen die in praktijk toepasbaar zijn door alle stakeholders in een zo vroeg mogelijk stadium bij elkaar te brengen." Lees meer.

15-10-2012 RIVM-rapport: Huidige criteria voor inzetten 2-jarige dierstudies voor carcinogeniteitsonderzoek in toxicologie kunnen worden verfijnd'. Lees meer.

15-10-2012 Björn Ekwall Memorial Award 2012 voor Horst Spielmann (vh. ZEBET). Lees meer.

12-10-2012 Zijn proeven met embryo's van zebravissen in vitro of in vivo? Volgens Sanne Hermsen, onderzoeker bij het RIVM, is die grens moeilijk te trekken. Lees meer.

10-10-2012 Vandaag is Dag van de Duurzaamheid! Daar past het 3V-principe van Vervanging, Vermindering en Verfijning van dierproeven prima bij!

4-10-2012 Arno van Heijst UMC St. Radboud winnaar van Lef in het Labprijs 2012. Van lammetjes naar simulatiepop voor oefenen levensreddende behandeling pasgeboren baby's met kunstlong. Lees meer.

1-10-2012 Proefdierkundig Jaarverslagen 2011 

1-10-2012 ZonMw Meer Kennis met Minder Dieren call en vooraankondiging

27-9-2012 Deel je kennis en ervaring op 3V, proefdierkundig en biotechnisch gebied met collega's. Dien ook een poster in voor de Biotechnische Dagen 2012! Lees meer.

26-9-2012 Het NKCA nomineerde vier onderzoekers voor de Lef in het Lab prijs van de Dierenbescherming voor de beste 3V-onderzoeker. De prijsuitreiking is op 3 oktober. Wie moet er winnen? Stem ook!

21-9-2012 Ding mee naar GSK/NC3Rs 3Rs prize! Deadline voor aanmelding 13 december 2012. Lees meer.

21-9-2012 Resultaten onderzoek Ilse Tonk naar effecten van stoffen op immuunsysteem op jonge leeftijd heeft bijgedragen aan ontwikkeling testrichtlijn die is goedgekeurd door OECD. Lees meer.

21-9-2012 Ook bij konijnen is pijn van het 'gezicht' af te lezen. Lees meer

17-9-2012 Proefdiergebruik in België in 2011 gedaald ten opzichte van 2010. Lees meer

17-9-2012 Rob Vandebriel (RIVM) wil meer inzicht in hele proces van 3V-alternatieven voor een snellere implementatie van alternatieven voor dierproeven. Lees meer.

10-9-2012 Vera Rogiers (Vrije Universiteit Brussel) vindt dat de achtergrond van de Europese wetgeving op het gebied van cosmetica en proefdieren te weinig wetenschappelijk en te veel politiek geïnspireerd is. Lees meer.

7-9-2012 Stuur vóór 26 november 2012 een poster in om tijdens het BelTOX-INVITROM congres kans te maken op de 'Best Young Scientist Award'. Lees meer.   

7-9-2012 Deadline ZonMw call MKMD 'Datainfrastructuur voor Humane Risicobeoordeling' nadert; 25 september 2012 15:00 uur.

7-9-2012 De standpunten van politieke partijen op dierwelzijn en dierproeven staan op de speciale Landelijke Verkiezingen 2012 website van De Dierenbescherming. Lees meer.

3-9-2012 Herman Koëter ziet het testen van allerlei stoffen met dierproeven als een puzzel. "Het is tijd voor een hele nieuwe puzzel, met allemaal nieuwe stukjes." Lees meer.

3-9-2012 Embryonale stamcellen vormen een proefdiervrij in vitro model, maar ze maken dierproeven niet overbodig, aldus Peter Theunissen. Lees meer.

29-8-2012 European Medicines Agency over noodzaak om 3V-alternatieven toe te passen vanwege nieuwe Europese richtlijn. Lees meer.

28-8-2012 Aldert Piersma: Stapsgewijze benadering van onderzoek helpt gebruik proefdieren te verminderen. Lees meer.

22-8-2012 Overheid heeft inhoudelijke kennis nodig om industrie en kennisinstellingen te prikkelen om 3V-alternatieven in te zetten, stelt Joost Ruitenberg. Lees meer.

21-8-2012 Stap-voor-stap handleiding verschenen voor de selectie van relevante dierstudies voor systematisch literatuuronderzoek. Lees meer.

20-8-2012 Training Ambassador Vera Baumans wil wereldwijd aandacht vragen voor belang onderwijs proefdierkunde. Lees meer.

13-8-2012 Interview met Ronald Bontrop en Jeffrey Bajramovic: "Dierwelzijn is rode draad bij Biomedical Primate Research Centre." Lees meer.

10-8-2012 Dierdonorcodicil van UU en Proefdiervrij is een succes. Lees meer.

9-8-2012 Interview met Bas Blaauboer nu on line:"Nieuwe benadering toxicologische risicobeoordeling leent zich niet voor klassieke manier van validatie."

8-8-2012 Lees interviews met Coenraad Hendriksen en Marie Jeanne Schiffelers over hun ervaringen met 3V's.

7-8-2012 De nieuwe NKCA Nieuwsbrief is er!

30-7-2012 Programma 3V-alternatievencongres Linz nu online.

23-7-2012 Nieuwe website helpt onderzoeker door toepassing Vermindering en Verfijning betere dierexperimenten op te zetten.

5-7-2012 Prof. dr. Coenraad Hendriksen krijgt prijs voor onderzoek naar humanere dierproef

4-7-2012 Kamerbrief over wijziging Wod en monitoren van (3V-alternatieven voor) dierproeven

2-7-2012 Serum Institute of India neemt productiefaciliteit Nederlands Vaccin Instituut over

27-6-2012 Nieuwe orgaan-op-chip ontwikkelingen veelbelovend voor 3V's

27-6-2012 Nieuwe website Biotechnische Vereniging online

7-6-2012 De ECVAM Search Guide helpt je bij het zoeken naar 3V-alternatieven

6-6-2012 Kennis delen in LinkedIn discussiegroepen

23-4-2012 De eerste NKCA Nieuwsbrief is er!

23-4-2012 Het NKCA publiceert 'Een greep uit de activiteiten (2010-2011)'

23-4-2012 SLIM gestart met onderzoek naar alternatieven voor dierproeven

23-4-2012 Stichting Informatie Dierproeven publiceert 'Dierproeven voor Dummies'

20-4-2012 Continuering van het HU lectoraat 'Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry' goedgekeurd

20-4-2012 Alternatieve testbatterij voor veiligheid en werking van natuurstoffen 

16-4-2012 Welke factoren beinvloeden de acceptatie en het gebruik van 3V-alternatieven in veiligheids- en werkzaamheidsonderzoek? Vul de online vragenlijst in!

10-4-2012 Artikel in NRC over het pensioen van ex-proefdier chimpanzees van het BPRC bij Stichting AAP

22-3-1012 Laatste info over HORIZON 2020, het Europese Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

2-3-2012 Weer 3 3V-projecten succesvol afgesloten bijZwitserse 3R Research Foundation

10-2-2012 EPAA vraagt nominaties voor 3Rs Science Award 2012

9-2-2012 3R-RC Nijmegen wordt SYRCLE (Systematic Review Centre for Laboratory Animal Experimentation))

17-1-2012 Boekpublicatie 'The Biotechnology Debate' door Bernice Bovenkerk

13-1-2012 Nieuwe strategie en website voor Stichting Proefdiervrij

18-11-2011 Experts van NKCA en De Dierenbescherming gekozen in ecopa bestuur

14-11-2011 'Minder dierproeven in 2010' volgens jaarverslag dierproeven en proefdieren Zodoende 2010

10-11-2011 Prijs Alternatieven voor Dierproeven 2011 uitgereikt aan Groningse biotechnicus

10-11-2011 Beleidsmedewerker Europese Commissie pleit voor alternatieven voor dierproeven tijdens Biotechnische Dagen

21-10-2011 TNO presenteert eerste online Dierproeven Jaarverslag 2010

3-10-2011 15 manieren om aantal benodigde dieren per experiment te verminderen!

Brochure Dataopslag en monitoring: hoe breng je dat in beeld? Lees meer.

Bas Blaauboer wint Willy van Heumenprijs. Lees meer.

Vesralg SLIM workshop 29 oktober 2013. Lees meer.

De V van Verhalen. Boek met 47 interviews over dilemma's, kansen en belemmeringen vij het Vervangen, verminderen en Verfijnen van dierproven. Lees meer.

Flyer workshop Alternative methods for the use of non-human primates in biomedical research

Petr Capek and Tobin J. Dickerson: Sensing the Deadliest Toxin: Technologies for Botulinum Neurotoxin Detection. Lees artikel.

Reactie RODA op Actieplan Dierproeven en Alternatieven

Opdrachtbrief EZ Denktank aaanvullende financiering alternatieven voor dierproeven

Denktank aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven

persbericht. Lees meer

.