Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Partners

Kennispartneroverleg

Het NKCA stimuleert de toepassing van 3V-alternatieven en de uitwisseling van informatie hierover. Het is een kleine organisatie met grote ambities. Het NKCA is voor de verwezenlijking van de doelen en de totstandkoming van producten en activiteiten dus afhankelijk van andere partijen. Draagvlak in het professionele veld is belangrijk en samenwerking staat hierbij centraal. Het NKCA wil daarom de betrokkenheid van de belangrijkste partners borgen in een structuur: het 3V-kennispartneroverleg. Dit strategische overleg dient meerdere doelen, waaronder adviseren en daarmee invloed uitoefenen op taken van het NKCA, kennisdeling, en gezamenlijke internationale profilering.

Redactie-adviesraad

Voor de inhoud van deze website is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en expertise van 3V-, kennis- en onderzoeksinstellingen in Nederland. De volgende organisaties hebben zich verenigd in de Redactie-Adviesraad van deze website:

TNO

Hogeschool Utrecht

BPRC (stichting Biomedical Primate Research Centre)

NVI (Nederlands Vaccin Instituut)

3V Centrum Utrecht Life Sciences

CDL/3R-RC (Centraal Dierenlaboratorium) van UMC St Radboud, Nijmegen

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

ZonMw (ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen)

Deze website is voor en door professionals en bovenstaande lijst is dan ook niet uitputtend. Partijen die bereid zijn hun kennis te delen, nodigen wij dan ook van harte uit om hun steentje bij te dragen. Neem hiervoor contact op met het NKCA.

.