Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Dierproeven

In Nederland zijn in 2012 589.056 dierproeven geregistreerd, 797 (0,1%) dierproeven minder dan in 2011. Op ratten, konijnen, runderen en varkens zijn meer dierproeven uitgevoerd. Het aantal proeven met muizen, kippen, vissen en cavia's is afgenomen. Bij een dierproef worden proeven gedaan op levende gewervelde dieren zoals zoogdieren, vissen, amfibieën en reptielen.

Tabel zodoende

Bron: Zo doende 2012. Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

De NVWA houdt toezicht op de naleving van de Wet op de dierproeven (Wod). Ruim de helft van de proeven (51,5%) werd in 2012 uitgevoerd vor wetenschappelijk onderzoek. 34,6% van het totale aantal dierproeven is verricht voor onderzoek voor de ontwikkeling, productie of controle van sera, vaccins, geneesmiddelen en medische en veterinaire producten. 8,7% van de dierproeven werd verricht om het mogelijke gevaar van stoffen op bijvoorbeeld werknemers in industriële bedrijven of de agrarische sector te onderzoeken. Daarnaast werd 3,8% van de proeven verricht voor onderwijs en training en 1,5% voor diagnostiek. Het uitvoeren van dierproeven voor cosmetica is in Nederland verboden. Lees meer over dierproeven in het rapport van NVWA Zo doende 2012.

-Bij wetenschappelijk onderzoek worden dierproeven ingezet om te bestuderen hoe mensen en dieren in elkaar zitten en hoe ziekten ontstaan.

-Bij toegepast onderzoek worden dierproeven ingezet om geneesmiddelen te ontwikkelen en produceren om zo de gezondheid van mensen en dieren te bevorderen en beschermen.

-Bij toegepast toxicologisch onderzoek worden dierproeven ingezet voor het testen van de veiligheid van producten zoals medicijnen en voedingsmiddelen.

-In het onderwijs kunnen praktijkervaringen worden opgedaan door middel van dierproeven. Een voorbeeld is het geven van onderwijs aan dierenartsen, waardoor zij zich bepaalde vaardigheden kunnen aanleren.

Zo doende 2012 doeleinden

Bron: Zo doende 2012. Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

muis in letter V

De uitvoering van dierproeven is omstreden, op grond van ethische, wetenschappelijke en economische bezwaren. Desondanks zijn dierproeven op dit moment nog noodzakelijk om de gezondheid en de veiligheid van mens en milieu te bestuderen en te beschermen. Door onderzoek naar 3V-alternatieven voor dierproeven (Vervanging, Vermindering en Verfijning) streven onderzoekers en beleidsmakers nationaal en internationaal naar het steeds verder terugbrengen van het aantal dierproeven. Er komen steeds meer technologische ontwikkelingen die helpen bij het terugdringen van het aantal dierproeven. Denk hierbij aan beeldvormende technieken, nanotechnologie en genomics technologiën.

Meer informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Stichting Informatie Dierproeven

.