Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Feiten en cijfers

Het aantal dierproeven in 2012 bedroeg 589.056. Dit zijn 797 dierproeven (0,1%) minder dan in 2010. Op ratten, konijnen, runderen en varkens zijn meer dierproeven uitgevoerd in 2012, het aantal proeven met muizen, kippen, vissen en cavia's is afgenomen.

In 2012 zijn 6.299 dieren hergebruikt voor 9.718 (1,6%) dierproeven. Er zijn 589.056 dierproeven verricht op 579.338 proefdieren.

Zo doende 2012 aantal dieren per diersoort

Bron: Zo doende 2011, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Een instelling die of bedrijf dat dierproeven wil verrichten dient in het bezit te zijn van een vergunning zoals bepaald in artikel 2 van de Wet op de dierproeven (Wod). Deze vergunning werd in 2012 afgegeven door de toenmalige dossierhouder het ministerie van VWS. In dat jaar zijn zes nieuwe vergunningen verleend voor het verrichten van dierproeven. Eind 2012 waren 78 vergunninghouders geregistreerd. 

Om proefdieren te mogen fokken en/of te mogen afleveren dient een instelling of bedrijf in het bezit te zijn van een vegunning. Ook deze vergunning werd in 2012 verleend door het minsterie van VWS. In dat jaar zijn twee vergunningen verleend op verzoek van de vergunninghouder. Eind 2012 waren hiervoor 43 vergunningen verleend.

In het dagelijkse spraakgebruik wordt regelmatig over alternatieven voor dierproeven gesproken alsof deze alle dierproeven al zouden kunnen vervangen. Dit is echter niet het geval. Naast vervanging verdienen ook vermindering en verfijning aandacht. In de gangbare praktijk en ook in de Wet op de dierproeven (Wod) wordt al sinds 1977 uitgegaan van het 3V-principe voor alternatieven. Eigenlijk is de dierproef dus het alternatief. Een dierproef mag alleen worden ingezet in een situatie dat er echt geen mogelijkheid is om een experiment zonder dieren te doen.

Bron: Kabinetsvisie Alternatieven voor Dierproeven 2008

Meer informatie

Zo doende 2011, het jaarverslag over dierproeven en proefdieren van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)

-Zodoende, zo doen ze dat, de leesbare versie van Zodoende geschreven door de Stichting Informatie Dierproeven

-Stichting Informatie Dierproeven

.