Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Over het NKCA

Het Nationaal Kennis Centrum Alternatieven voor dierproeven (NKCA) is in 2010 door het ministerie van VWS ingesteld als een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Sinds begin 2013 is het dossier dierproevenĀ ondergebracht bij het ministerie van EZ. Het NKCA werkt nauw samen met commerciĆ«le en academische onderzoeksinstellingen, overheid en maatschappelijke organisaties. Het doel van het NKCA is de toepassing van 3V-alternatieven te stimuleren en de informatie hierover uit te wisselen.

plaatje 3v lifter

Kennis delen

Een belangrijke focus van het NKCA ligt op de verbetering van de doorstroom van kennis in de keten van ontwikkeling van 3V-alternatieven naar uiteindelijke implementatie in regelgeving en toepassing in de dagelijkse onderzoekspraktijk. Het NKCA geeft inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van de diverse ketenpartners en brengt partijen uit de hele keten bij elkaar om kennis en ervaringen te delen.

Expertise in 3V

Het NKCA is inhoudelijk betrokken bij een groot aantal commissies, workshops en symposia. Het NKCA publiceert rapporten, maar ook wetenschappelijke artikelen. Zo publiceerde het NKCA onder andere de Programmeringsstudie Alternatieven voor Dierproeven waarin een viertal prioritaire onderzoekdomeinen is vastgesteld. Op basis hiervan heeft het ministerie van VWS een Actieplan Alternatieven voor Dierproeven 2011-2021 opgesteld. Het NKCA was als inhoudelijk adviseur betrokken bij de totstandkoming van dit actieplan. In 2012 heeft het NKCA in opdracht van VWS advies uitgebracht over dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland.

Meer informatie

-Programmeringsstudie Alternatieven voor Dierproeven

-Actieplan Alternatieven voor Dierproeven

-NKCA evaluatierapport De eerste Etappe

.