Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Missie en visie

Het NKCA stimuleert de ontwikkeling en het toepassen van 3V-alternatieven (Vervangen, Verminderen en Verfijnen) voor dierproeven in fundamenteel en toegepast onderzoek. Het NKCA is een onafhankelijke organisatie die partijen bij elkaar brengt en zorgt voor het delen van kennis en ervaringen.

Het NKCA :

- geeft integrale beleidisadvisering op basis van dialoog met de samenleving en participatie van belanghebbende partijen

- zorgt voor het delen van kennis door onderwijs en communicatie

- brengt nationale kennis in bij kennisintensieve internationale gremia

.