Rijksoverheidslogo
Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven

Organisatie

Het NKCA bevordert de toepassing van 3V-alternatieven. Het is een klein centrum met een gericht takenpakket. Op dit moment zijn er zes medewerkers en een adviseur werkzaam om alle activiteiten en werkzaamheden uit te voeren (5 fte). Het team is samengesteld uit medewerkers van de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) en medewerkers van het RIVM.

Vanuit het RIVM zijn vijf medewerkers werkzaam voor het NKCA, dit zijn Sophie Deleu (hoofd NKCA), Inge Toussaint (senior communicatieadviseur) en Anke Roccuzzo (projectondersteuner). De expertise vanuit de Faculteit Diergeneeskunde wordt ingebracht door Marjolein Schilders-van Boxel (3V beleids- en communicatieadviseur) en Jan van der Valk (senior adviseur 3V-alternatieven). Ten slotte kan het NKCA ook gebruik maken van de expertise van Coenraad Hendriksen. Als hoogleraar Alternatieven voor Dierproeven is hij als adviseur aan het NKCA verbonden.

De beschikbare capaciteit wordt ingezet voor de (operationele) werkzaamheden op het gebied van beleidsadvisering, kennismanagement, communicatie en onderwijs. Het NKCA doet zelf geen onderzoek naar 3V-alternatieven voor dierproeven.

.